Metodička prevence

 

Mgr. Marie Julínková

e-mail:  julinkova@zsbzenec.cz

konzultační hodiny: úterý  1050 - 1150

hlavní úkoly

  • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování.
  • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy.
  • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů.
  • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
  • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.

 

Důležité informace:

 

Vážení rodiče,

 

naše škola má zpracovaný Minimální program prevence, který je zaměřený na zneužívání návykových látek a problémy spojené s násilným chováním a šikanováním. Uvědomujeme si, že žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit.

Zároveň je potřeba si uvědomit rozdíl mezi šikanováním a „škádlením“. Nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti a dlouhodobém a opakovaném působení. Za šikanu se považuje agresivní chování ze strany žáka /ů vůči žákovi, které je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně a sociálně. Ne všechno, co se jeví jako šikana, šikana je. Stejně jako škádlení nemusí být škádlení. Pouze odborník umí rozeznat počáteční fázi šikany od škádlení.

Bližší informace můžete najít například na http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx

 Na webových stránkách školy uveřejňujeme prezentaci „Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče.“ Prezentace upozorňuje na možná rizika, která ohrožují děti při užívání komunikačních technologií, a důležitost prvotní prevence v rodině.

Obracíme se na Vás proto s žádostí o pomoc. Pokud byste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele/učitelku, metodičku prevence, výchovnou poradkyni či ředitele školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 

 Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci.

 

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče: /images_static/files/brozura_rodice_1_2_web.pdf


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem