Cvičení každou středu - MŠ I

11/10/2021


MŠ I se zapojila do projektu cvičení, které motivovanými cviky rozvíjí pohybovou stránku dětí.

Cvičení probíhá pod dohledem sportovních trenérů a fyzioterapeutů. Jedná se o rozcvičení jednotlivých partií, cviky motivované zvířátky, počasím v jógovém provedení. Cvičení je doprovázeno příběhy např. : O Berušce, O Kaštánkovi, děti si zahrají pohybové hry, cvičí s náčiním a na nářadí. Děti se celou dobu soustředí, aktivně se zapojují, loučení a těšení se na další cvičení probíhá v radostné atmosféře.

Kolektiv MŠ I

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem