Duben v JABLÍČKÁCH

30/04/2024


Duben v JABLÍČKÁCH

 

Jaro je v plném proudu, a tak jsme nahlédli do světa domácích zvířat. Děti se učily názvy zvířátek, pojmenovávaly je a určovaly, čím se živí a kde žijí. Přiřazovaly jejich stopy, spojovaly jejich stíny, tvořily zvířátka z různých materiálů a také si s maňásky zvířat zahrály pohádky. Pozorovali jsme změny v přírodě, které se odehrávají vlivem počasí.  Vrátili se tažní ptáci z teplých krajin a děti ptáky rozeznávaly podle zbarvení peří, hlasu. Sluníčko nám hřálo, rozkvétá více kytiček, ze kterých jsme si pletli věnečky. Objevují se broučci a další hmyz.

Neopomenuli jsme Den Země. Povídali jsme si o naší planetě Zemi a o třídění odpadu. Znalosti dětí vypovídaly o tom, že odpad doma třídí a není jim naše planeta lhostejná. Připomenuli jsme si, proč je třeba přírodu ochraňovat a že my lidé jsme její důležitou součástí.

Závěrečný týden bylo čarování, kouzlení, vařily se lektvary a mýdlo, děti vyráběly poletuchy, se kterými si zadováděly. Vše bylo zakončeno rejem čarodějnic, při kterém si děti užily tance a písniček v čarodějnických převlecích.

 

Soňa Leznová, Zita Koutná, Marie Pekárková z MŠ I - třída JABLÍČKANaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem