Duben v OVEČKÁCH

30/04/2024


Duben v OVEČKÁCH

 

S jarem se všechno rodí a přichází na svět nový život. Prvních čtrnáct dní jsme si s dětmi povídali o domácích zvířatech a jejich mláďatech. Rozeznávali jsme zvířata domácí a hospodářská. Děti se seznamovaly se zvířecími rodinami a učily se je správně pojmenovávat.

Děti pozorovaly změny v přírodě během procházek do okolí a na školní zahradě pozorovaly květiny a broučky pomocí lupy.

Týden jsme se věnovali dopravním prostředkům. Děti vyjmenovávaly vše, co se pohybuje pod zemí, na zemi, na vodě i ve vzduchu. Prohlížely si knihy, hrály hry na dopravní prostředky, tvořily si lodičku a mnoho dalšího.

Oslavili jsme Den Země. Povídali jsme si o naší planetě Zemi a o tom, jak ohleduplně se k ní chovat. Díky hrám zaměřené na ekologickou výchovu jsme s potěšením zjistili, že děti jsou z domu zvyklé třídit odpad.

Poslední týden měsíce dubna byl plný čar a kouzel. Při čarodějnickém reji si děti užily tanec, soutěže i výrobu čarodějnického lektvaru.

 

Daniela Býčková, Anna Marie Fialová z MŠ I - třída OVEČKYNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem