Leden v JABLÍČKÁCH

30/01/2023


Leden v JABLÍČKÁCH

 

Po Vánocích jsme si vyprávěli příběh Tří králů, který má dlouhou tradici. Naučili jsme se píseň „My tři králové“, kterou jsme si také zatančili. Při ranním cvičení jsme po překážkové dráze „putovali s dary do Betléma“. Tři krále jsme si nakreslili.

Následně jsme si vyprávěli, jak vypadá a funguje naše tělo, orgány a jaké máme smysly. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla.

Děti si vyzkoušely i zdravovědu a správné postupy při první pomoci. Hrály si na nemocnici, lékaře a sestřičky. Povídali jsme si o tom, co prospívá, a co naopak neprospívá našemu zdraví.

Ve skupinách si děti pohrály s vršky od PET lahví, kdy jimi vyskládaly obrys těla kamarádů. Těla jsme si protáhli a procvičili každý den při pohybových hrách, cvičeních s básničkami a při zdolávání překážkové dráhy. Zahráli jsme si „Bacilovou honičku“, hudebně pohybovou hru „Hlava, ramena, kolena“ a cvičili zdravotní cviky s kruhy.

Nezapomněli jsme ani na odpočinek v podobě relaxačních chvilek, během nichž jsme realizovali dechová cvičení či poslech relaxační hudby.

Děti si to užily a zároveň se něco nového naučily.

 

Anna Marie Fialová, Zita Koutná, Soňa Leznová z MŠ I – třída JABLÍČKANaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem