Návštěva Bukovanského mlýna

15/10/2018


Poznáváme náš kraj - Bukovanský mlýn

Nedílnou součástí výchovně - vzdělávací činnosti jsou nejen aktivity v prostorách MŠ, ale i akce a výlety mimo areál MŠ. Náš letošní první školní výlet se uskutečnil v pondělí 17. září, a to do Bukovanského mlýna. Zde nás čekala nejen exukrze větrným mlýnem, spojená s profesionálním výkladem přizpůsobeným našim nejmenším, ale i kozí farma, pro mnohé děti první setkání s kůzlátkem v životě. Ti nejšikovnější se mohli podívat až do samého vrcholu mlýna odkud se jim naskytl nádherný výhled po celém kraji.

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem