PASTELKA v tělocvičně

10/04/2024


Cvičíme  s radostí pro zdraví

 

Konečně jsme se dočkali a po zimním období opět vyrazili do tělocvičny protáhnout si tělo. Děti se moc těšily, maminky jim nachystaly do batůžku cvičební úbor, pitíčko a vhodnou obuv. Jako vždy jsme zahájili rozcvičkou, následovala překážková dráha, akrobatické prvky na lavičce a míčové hry. Na závěr jsme vyzkoušeli rychlost v běhu. Následovalo dnešnímu cvičení třikrát hurá a už jsme se těšili do školky na dobrý oběd.

 

Mgr. Monika Höhnová, Bc. Ivona Tomaštíková z MŠ III - třída Pastelka



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem