Říjen ve HVĚZDIČKÁCH

31/10/2023


Říjen ve HVĚZDIČKÁCH

 

Hned první říjnový týden (a nejen ten) byl plný dojmů a zážitků. V pondělí začala našim předškolákům výuka „PLAVÁNÍ“ pod vedením instruktorů plavecké školičky, která bude probíhat pravidelně vždy 1x za 14 dnů. A ve středu se předškoláci zúčastnili výukového programu „MALÝ STAVITEL“, který pro ně připravila MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA ze Zlína.

Ve třídě jsme spolu s dětmi i nadále zůstali „na zahrádce“. Po převážně „ovocném“ měsíci září jsme s dětmi nechali „rozkvést“ podzimní kytičky, “sbírali“ jsme houby, do „pytlů“ jsme sklidili úrodu brambor, připomněli jsme si známé druhy zeleniny. Konec měsíce jsme věnovali tvoření na „HALLOWEEN“. Po podzimních prázdninách jsme si společně užili „HALLOWEENSKOU PARTY“.

Začátkem měsíce října si paní učitelky z 1. stupně ZŠ připravily pro rodiče předškoláků informativní rodičovskou schůzku, která se uskutečnila ve třídě Jablíčka.

Od října také začala zájemcům z řad předškoláků „ANGLIČTINA“ pod vedením p. uč. Nely Vránové, probíhá vždy 1x týdně. Rodiče s dětmi s vadou výslovnosti se mohli přihlásit a začít docházet na „LOGOPEDII“ k p. uč. Milaně Janouškové ze ZŠ. Také se otevřel „KURZ GRAFOMOTORIKY“, kde se rodiče s dětmi (předškoláky, kteří příští školní rok půjdou do školy) pod vedením p. uč. Zity Koutné a p. uč. Marcely Hladíkové učí správnému úchopu.  

 

Zuzana Blažková, Kamila Podráská a Mirka Minksová z MŠ I - třída HVĚZDIČKY Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem