Celé Česko čte dětem

31/01/2017

Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Více informací na: http://celeceskoctedetem.cz/



Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem