Družební akce mládeže 2018

15/11/2017


Družební výměna mládeže

 

                                                                                                     

Vážení rodiče!

 

            Město Bzenec již několik let udržuje družební styky s městy Egeln (Německo) a Mürs-Erigne (Francie). V rámci těchto družebních styků se uskutečňují pravidelné výměnné pobyty mládeže. Nabízím Vám a Vašim dětem možnost se těchto akcí zúčastnit.

V loňském roce bylo uzavřeno již čtvrté období výměn, kdy se postupně všechna tři města vystřídala v roli hostitelů. V příštím roce začíná 5. období. Naše město přivítá v době od 7. 7. 2018 do 14. 7. 2018 14 dětí z Německa a 14 dětí z Francie.

Našim úkolem je zabezpečit ubytování těchto dětí v rodinách. Je zaběhnutou tradicí, že jedna rodina ubytuje vždy 1 dítě Z Francie a 1 dítě z Německa. Tito se pak společně s Vašim synem/dcerou účastní programu, který z hlavní části připraví město Bzenec. Výměnný pobyt je vhodný pro děti ve věku 13 – 15 let.

V příštích dvou letech pak Vaše dítě navštíví Francii a Německo.

 

 

Pokud máte Vy a Vaše dítě zájem se do této akce zapojit, sdělte mně to, prosím, na telefon 604 647 101, popř. se setkáme po předchozí domluvě osobně.

 

Těším se na spolupráci.                                              Mgr. Bc. Jiří Adamec

 

 

 

                                                                                         

  zde odstřihnout

___________________________________________________________________________

                                   Předběžná přihláška -  družba    2018

 

Jméno                                                                        Bydliště:

           -------------------------------------------------                       --------------------------------------   

 

 

Zúčastní se družební výměny                  ano                                                           ne

 

 

 

 

  podpis rodičů :                                             ………………………………………………..

 

 

 

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem