Informace k platbám za školní družinu

02/02/2021


Vážení rodiče,

o výši poplatku za školní družinu rozhodlo ředitelství školy v průběhu měsíce ledna, a to následujícím způsobem:

- žáci 1. a 2. třídy uhradí částku 500,- (bude prominut poplatek za měsíc listopad a převeden za měsíc červen)

- žáci 3. a 4. třídy, u kterých doposud probíhá distanční výuka, budou po nástupu do školy informováni, jaká částka bude stanovena.

Platbu zasílejte na účet školy:

189 525 0207/0100

zpráva pro příjemce/popis platby: ŠD, jméno a příjmení dítěte (NE RODIČE!)

konst.symbol: 0308

Rodiče, kteří na účet školy již poslali vyšší částku, budou informování, jakým způsobem jim bude vrácen přeplatek.

 

Mgr. Ludmila Sotolářová, ved. školní družiny


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem