Informace k provozu školní družiny ve šk. roce 2021 - 2022

31/08/2021


Informace o školní družině ve školním roce 2021/2022

 

Přihlášky do školní družiny si můžete vyzvednout 1. 9. 2021:

2. – 5. třídy: 7:30 – 9:30 hodin v prostorách před plaveckým bazénem

1. třídy: 10.30  (po slavnostním zahájení) před třídami 1. A, 1. B

Bez vyplněné přihlášky nemůže dítě navštěvovat školní družinu.

 

 

Docházka do školní družiny od 2. 9. 2021:

Ranní ŠD                   6:45 – 7:45

Odpolední ŠD          11:30 – 16:00

Docházka do školní družiny 2. 9. a 3. 9. 2021 pro žáky 1. třídy:  9:30 – 14:00 hod.

 

 

Platba ŠD:

Do konce kalendářního roku (září – prosinec):         400 Kč           do 10. září

Do konce kalendářního roku (leden – červen):         600 Kč           do 10. ledna

Číslo účtu ZŠ:                                             189 525 0207/0100

Konst. symbol:                                              0308

Zpráva pro příjemce (popis platby):             ŠD Jméno a příjmení dítěte (ne rodiče)

 

Mgr. Ludmila Sotolářová, vedoucí vychovatelka

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem