Informace k provozu školy od 4. ledna 2020, aktualizováno 8.1.

30/12/2020


Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. ledna 2021 nastoupí do školy pouze žáci 1. a 2. tříd. Pro tyto děti bude v provozu školní družina (včetně ranního dohledu - od 6.45 hod.) Výuka 3. až 9. ročníků bude probíhat pouze distančně, v pondělí najdou žáci konkrétní pokyny na webových stránkách školy v sekci distanční výuka: http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka. Online hodiny prostřednictvím MS Teams budou probíhat od úterý 5. 1. - dle rozvrhů vyvěšených na tzv. padletech jednotlivých tříd: http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka. V platnosti zůstávají všechna stávající hygienická opatření. Podrobné informace MŠMT si můžete přečíst zde. Školní jídelna je v provozu, nárok na dotovaný oběd mají rovněž žáci účastnící se distanční výuky.

 

Aktualizace 8. 1. 2021: výše uvedené informace platí minimálně do 22. ledna 2021.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání



Naše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem