Informace k provozu školy od 4. ledna 2021, aktualizováno 28.1.

30/12/2020


Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. ledna 2021 nastoupí do školy pouze žáci 1. a 2. tříd. Pro tyto děti bude v provozu školní družina (včetně ranního dohledu - od 6.45 hod.) Výuka 3. až 9. ročníků bude probíhat pouze distančně, v pondělí najdou žáci konkrétní pokyny na webových stránkách školy v sekci distanční výuka: http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka. Online hodiny prostřednictvím MS Teams budou probíhat od úterý 5. 1. - dle rozvrhů vyvěšených na tzv. padletech jednotlivých tříd: http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka. V platnosti zůstávají všechna stávající hygienická opatření. Podrobné informace MŠMT si můžete přečíst zde. Školní jídelna je v provozu, nárok na dotovaný oběd mají rovněž žáci účastnící se distanční výuky.

 

Aktualizace 8. 1. 2021: výše uvedené informace platí minimálně do 22. ledna 2021.

Aktualizace 28. 1. 2021: ani po 1. únoru další žáci do škol nenastoupí, výše uvedené platí do odvolání.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem