Informace k provozu školy, vyhlášení dnů volna

16/12/2020


Vážení rodiče, milí žáci,

 

     v souvislosti s Opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 15. prosince 2020 je posledním dnem výuky v tomto kalendářím roce pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. stanovuje ministerstvo pro žáky jako volné dny (v provozu tedy nebude ani školní družina). Opětovně by se měli žáci vrátit do školy 4. ledna 2021 - pokud nebude v průběhu svátků stanoveno jinak, pokračujeme ve stávajícím režimu, tedy 1. stupeň a 9. ročníky prezenčně, 6. - 8. ročníky by měly pokračovat ve střídavé výuce - prezenčně začnou třídy 6.B, 7.B a 8.B; žáci 6.A, 7.A a  8.A  budou mít výuku distanční. Podrobnosti k Opatřením MŠMT čtěte zde a zde.

     Přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků a věříme, že se v novém roce všichni  ve zdraví opět setkáme.

 

Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy

PhDr. Ilona Tranžíková, zástupkyně ředitele


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem