Informace k zahájení školního roku 2021 - 2022

25/08/2021Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem