Informace k zahájení školního roku 2022 - 2023 + provoz bazénu

25/08/2022


Ředitelství školy oznamuje, že pravidelné vyučování v základní škole bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.55 hod. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a zámky na šatní skříňku, prvňáčci navíc aktovky. Žáci prvních tříd se spolu s rodiči shromáždí ve vestibulu školy, odkud si je odvedou třídní učitelky do svých tříd.  Po slavnostním zahájení a úvodních organizačních záležitostech odcházejí žáci domů – v cca 9 hodin. Pokud bude mít tento den někdo ze žáků zájem o oběd ve školní jídelně, je nutno si jej nahlásit předem. Od 2. září funguje školní jídelna v běžném režimu.

Provoz plaveckého bazénu pro veřejnost bude opětovně obnoven ve čtvrtek 8. září v obvyklých časech.

Přejeme všem příjemný zbytek prázdnin a těšíme se na Vás!


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem