Informace o zápisu do 1. tříd

23/05/2017


Zápis do první třídy

 

            Letos poprvé byl termín zápisu do prvních tříd stanoven (v souladu se školským zákonem) na měsíc duben. V naší škole se uskutečnil ve dnech 4. a 5. dubna.

            Zápisem byly pověřeny učitelky Mgr. Tamara Bártková a Mgr. Ivanka Jochová. Na organizaci celého zápisu se však podílely i ostatní vyučující z celého I. stupně a pomohly i některé učitelky z II. stupně. Zapisovalo se tady celkem ve čtyřech třídách, takže rodiče ani děti  nemuseli dlouho čekat.

            Celkem se do školy dostavilo 66 dětí, z toho 14 dětí bylo již po odkladu povinné školní docházky z minulého roku. V době uzávěrky tohoto zpravodaje požádalo o odklad 14 dětí. Z toho vyplývá, že by 1. září mohlo nastoupit 52 dětí  do dvou prvních tříd. Protože současná legislativa umožňuje zákonnému zástupci podat žádost o odklad až do 31. května příslušného kalendářního roku, nemusí být počet přijatých žáků ještě úplný.

           

                                  

                                                                                              Mgr. Bc. Jiří Adamec

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem