Informace pro rodiče dětí MŠ II, Bzenec - Kolonie

01/12/2021


Rodiče dětí, kterým byla nařízena karanténa, se řídí pokyny vydané hygienickou stanicí Hodonín, čtěte prosím zde.

Ostatní děti mohou chodit do školky, z technických důvodů však budou minimálně do 3. 12. navštěvovat MŠ I v Olšovské ulici (budou kontaktováni zástupkyní ředitele pro MŠ).

Děkujeme za pochopení.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem