Informace pro rodiče žáků 1. stupně - aktualizováno 20.5.

06/05/2020Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem