Informace pro vycházející žáky - testování na covid pro účely přijímacího řízení na střední školy

16/04/2021


Žáci 9. ročníků, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku (3.5. a 4.5.), se dostaví k testování v úterý 27. 4. 2021 v 7.55. Do budovy školy budou  přicházet severním vchodem – od hřiště.

Žáci, kteří nekonají jednotné přijímací zkoušky a budou mít zájem o testování, nahlásí termín konání oborové přijímací zkoušky na ředitelství školy – telefonicky (518384983) nebo emailem (zsbzenec@zsbzenec.cz) – termíny testování budou řešeny individuálně. Totéž platí pro žáky vycházející z 8. ročníku.

Žáci 5. ročníku, kteří konají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia,  budou testováni ve čtvrtek 29. 4. 2021  v 8.30 ve třídě 5.B.

Po skončení testování  bude žákům vystaven certifikát s výsledkem testu.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem