Informace pro žáky 2. stupně v souvislosti s možným nástupem do školy od 8.6.2020

02/06/2020


Výuka od 8. do 25. června 2020: žáci 6. – 8. ročníku

 

V souladu s informacemi MŠMT ze dne 27.5. 2020 bude naše škola realizovat vzdělávací aktivity pro žáky uvedených ročníků tímto způsobem:

 6. a 8. ročník chlapci

- budou docházet do školy 1x týdně – v pondělí v době od 8.15 do 10.45 hod

6. a 8. ročník děvčata

- budou docházet do školy 1x týdně – v úterý v době od 8.15 do 10.45 hod

7. ročník chlapci

- budou docházet do školy 1x týdne – ve středu v době od 8.15 do 10.45 hod

7. ročník děvčata

- budou docházet do školy 1x týdně – ve čtvrtek v době od 8.15 do 10.45 hod

9. ročník – dle pokynů tř. učitelů na i-škole 15.6. a 16.6. 2020

 

Žáci se sejdou v 8.05 hodin před hlavním vchodem do školy. Zde je vyzvednou třídní učitelé a odvedou do třídy. Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané „Čestné prohlášení“ – viz příloha, nutno vytisknout (bez ČP nebude žák do školy vpuštěn).

Žák bude vybaven 2 ks roušek a igelitovým sáčkem k jejich uložení.

Případný zájem o obědy hlaste p. Kožuchové - ved. stravování, tel. 731438154

Účast na aktivitách je pro žáky DOBROVOLNÁ!

O způsobu předání vysvědčení vás budeme včas informovat.

 

 

                                                                  Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy

 

Příloha: čestné prohlášení

Ochrana zdraví - základní školy


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem