Informace pro žáky 9. ročníků

05/05/2020


Informace k možnému nástupu žáků 9. ročníků do školy čtěte, prosím, zde.

Příloha č. 1 . Rozvrh hodin.

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem