Naše škola o prázdninách

02/09/2022


Prázdniny ve škole

 

Letní měsíce jsou pro žáky obdobím prázdnin, pro učitele pak dobou čerpání zasloužené dovolené.  Pro ostatní pracovníky je však toto období ve znamení příprav na nadcházející školní rok – ať už jde o oblast administrativní či materiálně technickou.

Od počátku června panoval v naší škole poměrně čilý ruch – realizovaly se drobné opravy i rozsáhlejší práce:

  • v kmenových třídách pokračovala rekonstrukce stropního osvětlení (výměna starých svítidel za nová, úspornější), snižování stropů (odhlučnění, tepelná izolace)
  • četné byly opravy sádrokartonových stěn
  • některé třídy získaly zcela novou výmalbu (budoucí 1. a 6. ročníky), v některých se malovala pouze místa, která v průběhu školního roku dostávají od dětí nejvíce „zabrat“
  • proběhla rekonstrukce dřevěných podlah ve školních družinách, ty budou od září vybaveny novým nábytkem
  • došlo k přestavbě bývalého školního bufetu, v němž bude umístěno jedno oddělení školní družiny
  • byla vytvořena nová učebna pro výuku předmětu český jazyk pro cizince, vznikl nový kabinet pro budoucí asistenty pedagoga
  • rekonstrukcí prošly také některé kanceláře – klidové prostory pro učitele, ředitelna i zástupcovna
  • ruku k dílu přiložily i paní učitelky, které se rozhodly pro generální úklid svých kabinetů či roztřídění učebních pomůcek – a tím pádem zde strávily velkou část své dovolené, neboť přípravný týden jim na tyto činnosti rozhodně nestačil
  • kromě běžných úklidových prací došlo na mytí oken umístěných ve velkých výškách – ať už ve spojovacím krčku či tělocvičně – tady jsme se ovšem neobešli bez pomoci profesionální firmy
  • v mateřské škole v Olšovské ulici proběhla oprava části sociálního zařízení včetně nezbytných stavebních úprav, rekonstrukce šachty u prádelny, malování apod.

Po celé dva prázdninové měsíce probíhala výuka českého jazyka ro cizince, do kurzů docházeli ukrajinští žáci – ti, kteří již naši školu navštěvovali, i ti, kteří k nám nastoupí od září 2022.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem správním zaměstnancům, řemeslníkům, všem paním uklízečkám za to, že se žáci i učitelé mohli v září vrátit do čistého, opraveného, příjemného prostředí.

Svým nejbližším kolegyním pak děkuji za spolupráci při přípravě veškeré administrativy, tolik důležité pro bezproblémový začátek nového školního roku. Pevně věřím, že bude alespoň o malinko lepší, než ten předchozí.

 

PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D.

ředitelka ZŠ a MŠ BzenecNaše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem