Naše škola o prázdninách - 2023

25/09/2023


 

Základní škola o prázdninách

Po skončení školního roku, kdy si žáci užívají letních prázdnin a většina pedagogů čerpá zaslouženou dovolenou, život ve školních budovách neustává. Jen je trochu jiný. Zpravidla se provádějí větší údržbové práce, opravuje se to, co se v průběhu roku zničilo či poškodilo, malují se chodby a některé místnosti, umývají se okna (na každou paní uklízečku jich připadá zhruba sto), provádí se kompletní údržba bazénu, postupně se připravují třídy na nový školní rok.

To vše platilo i letos – navíc ovšem přibyly další velké akce, které bylo třeba zrealizovat:

Došlo k celkové rekonstrukci sociálních zařízení – z původních nezbyly než obvodové stěny a díry po potrubí. Po třiceti letech téměř každodenního užívání byl stav horší, než se původně očekávalo. Firma, která práce prováděla, začala v dohodnutém termínu, bourací práce prováděli dělníci 12 hodin denně včetně sobot a nedělí tak, aby se co nejdříve mohlo začít s výstavbou nových zařízení. Termín dokončení těchto prací byl stanoven na poslední srpnový týden, což se podařilo (s vypětím všech sil!) dodržet. Děkujeme firmě i našim správním zaměstnancům!

Druhou velkou akcí byla výměna všech vnitřních dveří (jej jich více než třicet), které již nevyhovovaly protipožárním předpisům. Bylo tedy nutné vybourat všechny stávající zárubně, osadit nové a nechat zhotovit dveře, které splňují aktuální bezpečnostní normy. (Tyto práce pokračují i na začátku školního roku, zásadním způsobem však chod školy neomezují.)

Postupně došlo k výměně zastaralého osvětlení ve třídách, snižovaly se stropy a instalovaly úsporné žárovky. Vzniklo nové oddělení školní družiny, které je umístěno v prostorách bývalého školnického bytu. Tímto se podařilo soustředit všechna čtyři družinová oddělení do druhé budovy. K dispozici jsou dětem nejen pěkně vybavené třídy (navíc vybavené moderní technikou – hrazené z dotačních prostředků), ale také atrium – prostor sice venkovní, ale bezpečně umístěný mezi budovami.

Samozřejmě jsme připravovali novinky v oblasti výuky a vzdělávání, revidovali vzdělávací program v souvislosti se zaváděním nové informatiky do výuky, pořizovali pomůcky nutné k realizaci těchto změn, plánovali mimoškolní akce s výukou související, připravovali den otevřených dveří…

Snažíme se získávat další zdroje financování – především formou dotací z evropských fondů, jsme zapojeni do Národního plánu obnovy, do projektu z operačního programu J. A. Komenský, podali jsme žádost o dotaci na vybudování nových odborných učeben (z IROP). Jsme školou určenou pro poskytování jazykové přípravy žáků – cizinců. Nadále počítáme se vzděláváním ukrajinských dětí, jejichž počet se neustále mění, zaměstnáváme ukrajinské asistentky pedagoga i vyučující češtiny pro cizince.

Byla to tedy spousta práce – ať už administrativní nebo fyzické, kterou bylo třeba udělat dříve, než žáci usedli v září do svých lavic a spolu se svými učitelkami a učiteli zahájili nový školní rok. Moc si přeji, aby ten nový rok byl pro všechny dobrý a úspěšný.

 

PhDr. I. Tranžíková, Ph.D.

Prezentaci fotografií z prázdninové rekonstrukce můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/@ZSMSBzenec

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem