Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy - od 18. 11., aktualizováno

12/11/2020


12.11.2020:

Od 18. 11 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol v prezenční výuce. Žáci, pedagogičtí pracovníci i ostatní osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu a ve všech prostorách školy. Proto Vás žádám, abyste žáky vybavili alespň dvěma rouškami, které si mohou v případě potřeby vyměnit. Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu - mimo tělesnou výchovu a zpěv. Tyto hodiny budou nahrazeny, dle možností a aktuálního počasí, pobytem venku. Výuka náboženství pokračuje pouze distančně. Provoz školní družiny v odpoledních hodinách bude zajištěn v homogenních skupinách - tedy po třídách, ranní družina v provozu nebude.

 

13.11.2020:

Dodatek k informaci o ranní družině: Z důvodů protiepidemiologických a organizačních není možné zajistit činnost ranní družiny v plném rozsahu dle ŠVP ŠD. V nutných případech je škola schopna zajistit dohled nad žáky běžně navštěvujících školní družinu v době od 6.45 do 7.55 hod. Máte-li o tuto službu zájem, sdělte to, prosím, písemně vedoucí školní družiny Mgr. L. Sotolářové na e-mail: sotolarova@zsbzenec.cz do pondělí 16.11. - 12.00 hod. Děkujeme za spolupráci!

 

Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem