Poděkování ředitele školy

25/06/2020


Vážení rodiče, vážení kolegové,

končí poněkud zvláštní školní rok, který si všichni budeme pamatovat po celý zbytek života. Všichni - jak my učitelé, tak Vy rodiče, jsme byli hozeni do naprosto neznámé vody a museli jsme se v ní co nejrychleji naučit plavat. Možná jsme se i někdy nalokali, ale hlavní je, že se nikdo neutopil.

Chtěl bych Vám upřímně poděkovat za Vaši trpělivost, ochotu, nasazení a toleranci, s jakou jste přistoupili ke vzdělávání dětí na dálku. Patří Vám všem můj velký obdiv a úcta.

Věřím, že po prázdninách se vše vrátí zase do zaběhnutých kolejí a tím nám ubude spousta starostí.

Přeji Vám krásnou a zaslouženou dovolenou.

 

 

                                                                                                              Mgr. Bc. Jiří Adamec


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem