Přechod na distanční vzdělávání - od 14.10.2020

13/10/2020


Vážení rodiče,

 

na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 (čtěte zde) přecházíme od 14.10.2020 na obou stupních základní školy na distanční výuku.

Tato výuka bude probíhat dvěma způsoby:

  • pro žáky 1. stupně: převážně offline –– prostřednictvím webových stránek školy www.zsbzenec.cz  (Pro rodiče i žáky → distanční výuka → třída; http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka)
  • pro žáky 2. stupně: offline (viz výše) i online – prostřednictvím Microsoft Teams – návod na přihlášení pro všechny žáky stáhněte zde (žáci 6. a 9. ročníků jej dnes dostali v tištěné podobě). Preferována bude výuka v hlavních předmětech: českém jazyce, matematice a angličtině, rozvrh hodin ZDE – začne platit od 19.10.2020.

Nadále prosím sledujte náš vnitřní informační portál Škola online (https://www.skolaonline.cz).

Upozorňujeme, že na základě novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.) je od září 2020 distanční výuka povinná pro všechny žáky.  Nemůže-li se jí žák zúčastnit, rodič omlouvá obvyklým způsobem.

I v době distanční výuky mají žáci nárok na oběd ve školní jídelně - mohou si jej přijít sníst v době od 10.30 do 11.30, nutno objednat předem (!) v systému Scolarest.

Podzimní prázdniny jsou vyhlášeny v termínu 26. - 30.10.2020

 

V Bzenci 13.10.2020                                                                            Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem