Provoz základní školy - od 10. 5. 2021

06/05/2021


Žáci I. stupně pokračují v již zavedeném systému rotační výuky. Testování samoodběrovými testy probíhá ve frekvenci 1x týdně vždy v pondělí nebo jiný 1. den osobní přítomnosti žáka na prezenční výuce. Zůstává povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo respirátorem FFP2.

Žáci II. stupně zahajují rotační prezenční výuku. V týdnu od 10. 5. do 14. 5.  budou přítomni žáci 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, v následujícím týdnu pak žáci 6.B, 7.B, 8.B, 9.B.

Frekvence testování samoodběrovými testy je 2x týdně – pondělí a čtvrtek - nebo jiný 1. den osobní přítomnosti žáka na prezenční výuce. Platí povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou nebo respirátorem FFP2.

Ve všech přítomných třídách bude zahájena výuka tělesné výchovy na venkovních sportovištích  školy, bez nutnosti zakrytí dýchacích cest.

Školní jídelna je v provozu. Od 10. 5. do 14. 5. 2021 vaří jedno jídlo, následně bude na výběr ze dvou jídel. Ke stravování se není nutné přihlašovat.

Ve dnech úterý až pátek bude v provozu ranní družina - pouze v režimu dohledu nad žáky, kteří budou ve svých kmenových třídách.

 

                                                                            Mgr. Bc. Jiří Adamec


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem