Seznam dětí přijatých do mateřských škol, informativní schůzka

05/06/2018


Seznam dětí přijatých do mateřských škol

Seznam dětí nepřijatých do mateřských škol

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ I. se koná v pondělí 11.6.2018 v 16:00 hodin ve třídě Jablíček.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem