Termíny třídních schůzek 2022 - 2023

26/10/2022


3. listopadu 2022: 16.00, učebna 9. B - informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (9. roč., event. 5. a 8. roč.) 

14. listopadu 2022: 16.30, školní jídelna - plenární zasedání SRPŠ, 17.00, jednotlivé třídy či kabinety - schůzky rodičů s vyučujícími, 16.30 - 18.00 - školní jídelna - Den otevřených dveří firmy Scolarest, možnost ochutnávky jídel 

17. dubna 2023: 16.30, jednotlivé třídy či kabinety - schůzky rodičů s vyučujícími

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem