Termíny třídních schůzek 2023 - 2024

05/10/2023


8. listopadu 2023: 16.00, učebna 9. B - informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků (9. roč., event. 5. a 8. roč.) 

13. listopadu 2023: 16.30, školní jídelna - plenární zasedání SRPŠ, 17.00, jednotlivé třídy či kabinety - schůzky rodičů s vyučujícími

15. dubna 2024: 16.30, jednotlivé třídy či kabinety - schůzky rodičů s vyučujícími


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem