Třídní schůzky 13.11.2017

06/11/2017


Bližší informace k třídním schůzkám, které se uskuteční v pondělí 13.11.2017

16.00 - schůzka pro rodiče žáků, kteří se v letošním školním roce budou hlásit na střední školy nebo odborná učiliště - všichni žáci 9.AB, žáci 5.AB hlásící se na víceletá gymnázia - učebna 7.B, přízemí, sektor 1C

16.30 - plenární zasedání SRPŠ, volby do školské rady - školní jídelna

17.00 - schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci jednotlivých středních škol a učilišť - učebna 7.A, přízemí sektor 1C

17.00 - informace pro rodiče žáků 7. tříd, kteří se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu - učebna 9.A

17.00 - třídní schůzky ve všech třídách, konzultace s vyučujícími v jednotlivých třídách či kabinetech

(Pozn.: třídy 7.A a 7.B se přesunou do učeben 9.A a 9.B – 2. patro, sektor 3C)


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem