Třídní schůzky 15. 4. 2024

21/03/2024


Vážení rodiče,

   dovolujeme si připomenout termín konání třídních schůzek: pondělí 15. dubna 2024 od 16.30 hodin v jednotlivých třídách či kabinetech vyučujících. Těšíme se na setkání s vámi!

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem