Úspěšné flétnistky

12/05/2023


V naší základní škole máme spoustu šikovných žáků,  ovšem úspěchy na celorepublikové úrovni se může pochlubit málokdo. To se však netýká děvčat, která se věnují hře na zobcové flétny – naopak: Eliška Stočková, Kristýna Tesaříková, Alžběta Kusáková,  Anna Sovová a  Anna Kostílková, která navštěvují ZUŠ L. Ligase, sklízejí pod vedením paní učitelky Marty Gráfové jeden úspěch za druhým:

V Ústředním kole soutěže žáků základních uměleckých škol, která se konala 20. dubna 2023 v Liberci, získaly Anna Sovová a Zita Zedníková (ZŠ Vracov) 1. místo ve své věkové kategorii a zvláštní cenu poroty pro nejmladší účastníky.

V téže soutěži získaly Eliška Stočková, Kristýna Tesaříková a Alžběta Kusáková 1. cenu ve starší věkové kategorii a navíc zvláštní cenu poroty za provedení skladby Tradicionál: GYPSY.

Anička Sovová se o týden později účastnila soutěže v Teplicích a získala 1. místo v 1. kategorii, 1. místo v kategorii souborů a ocenění za vynikající soutěžní výkon.

My ve škole jsme měli možnost poslechnout si děvčata v rámci Dne otevřených dveří v prosinci, nejnověji jsme jejich výkony obdivovali 11. května na kulturním domě při vystoupení ke Svátku matek.

Děvčatům moc gratulujeme k jejich úspěchům a přejeme jim, ať je láska k hudbě provází po celý život.

 

I. Tranžíková

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem