Uzavření mateřských škol a 1. a 2. ročníků základní školy - od 1.3.2021

27/02/2021


Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 se - vzhledem k vážné epidemické situaci - od 1. března 2021 uzavírají  mateřské školy a 1. a 2. ročníky škol základních. Toto opatření bude platit  do 21. března 2021. Informace ohledně distanční výuky žáků 1. a 2. tříd  sledujte prosím na portále Škola online: https://www.skolaonline.cz/ a webových stránkách školy, v rubrice Pro rodiče a žáky - distanční výuka: http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka. Informace k distančnímu vzdělávání předškoláků najdete rovněž na webu školy, v rubrice Mateřské školy - Distanční výuka - Předškoláci: https://padlet.com/predskolaci_zsbzenec/Bookmarks.

Připomínáme, že nejen pro  žáky základní školy, ale i pro děti v předškolním vzdělávání je distanční výuka povinná - neúčast na ní jsou zákonní zástupci povinni omlouvat.

Kompletní text krizového opatření vlády si můžete přečíst na oficiálním webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem