Vyhlášení voleb do školské rady (2020- 2023)

20/10/2020


Volby do školské rady - volební období 2020 - 2023

Pozn. k aktuální situaci:

Na základě opatření MŠMT ČR, č.j. MSMT - 40610/2020-1 citujeme:

"Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odbborné škole podle § 167 školského zákona (561/2004 Sb.), které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. října 2020"

O náhradním termínu voleb do školské rady Vás budeme informovat.

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem