Vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky

09/03/2020


Naše škola vyhlašuje pro žáky výtvarnou soutěž s literární tematikou s názvem: Moje oblíbená knižní postava. Tato soutěž je další z mnoha aktivit, jimiž se zapojujeme do kampaně Celé  Česko čte dětem,  vernisáží oceněných obrazů pak oslavíme na Světový den knihy - 27. duben. Bližší informace čtěte zde.


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem