Vyjádření ředitelky školy

16/09/2022


Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi vyjádřit se k některým informacím, které v posledních dnech zaznamenávám v různých médiích (včetně sociálních sítí), které se dotýkají školy a které mám potřebu objasnit či uvést na pravou míru.

V čele školy stojím od února 2022. Věděla jsem, že funkce ředitele školy je náročná, přesto jsem se rozhodla tuto odpovědnost na sebe převzít. Věděla jsem totiž, že se mohu opřít o kolektiv skvělých kolegů, kteří za mnou stojí – ať už jsou to pedagogičtí pracovníci či správní zaměstnanci.

Žijeme nelehkou dobu a spoustu událostí nejsme schopni ovlivnit. Víte, že naši školu navštěvuje velké množství ukrajinských žáků, kteří jsou začleněni do běžných tříd. Představte si, že sedí v hodině dějepisu či zeměpisu a poslouchají výklad v jazyce, který je pro ně cizí. Pro tyto děti samozřejmě organizujeme výuku češtiny jako cizího jazyka; ta mimochodem probíhala celé prázdniny. Přesto je situace stále těžká jak pro děti samotné, tak pro pedagogy, kteří hledají metody a postupy, jak tyto žáky co nejlépe vyučovat. Většina učitelů si s těmito situacemi dokáže poradit a za to jim patří obrovský dík.

Patří jim rovněž poděkování za to, jak zahájili nový školní rok – nejen tím, že se přes prázdniny vzdělávali, připravovali se na nové třídy a nové žáky, ale třeba také tím, jak pečují o estetickou stránku jim svěřených učeben. Dělají to proto, že chtějí, aby se v nich děti cítily dobře. O to víc je pak mrzí, když tatínek jednoho z dětí vyfotografuje nefunkční umyvadlo na chodbě, fotografii vyvěsí na sociální sítě s komentáři o tom, jak zaměstnanci školy o prázdninách zřejmě nepracovali. To skutečně zamrzí – paní učitelky, které by od rodičů zasloužily spíše pochvalu za vzorně připravené třídy i společné prostory, paní uklízečky, které celé léto uklízely po řemeslnících, každá umyla přes sto oken, které připravily hezké a čisté prostory pro všechny, kteří se do nich začátkem září vracejí či nově přicházejí.

Mrzí mne informace o tom, že údajně nebyly přijaty děti do mateřských škol. Věřte mi, že do školek pro školní rok 2022 – 2023 jsou postupně přijímány všechny děti ze Bzence, které splňují předem stanovená kritéria (postupně proto, že záleží na tom, kdy dosáhnou příslušné věkové hranice). Mrzí mne to především vůči své zástupkyni pro mateřské školy – je to ona, která se všemi rodiči, kteří byli se svými dětmi u zápisu, osobně projednala termín jejich nástupu a vysvětlila princip správního řízení přijímání do MŠ.

Mrzí mne za kuchařky firmy Scolarest, že musejí čelit útokům ze strany některých (ne)strávníků. Každému z nás chutná něco jiného, máme různé stravovací návyky i zkušenosti s vařením. Proto prosím – pokud máte konkrétní připomínku ke konkrétnímu jídlu, řešte to přímo s vedoucí stravování. Vám, kteří kritizujete, přestože Vám chybí osobní zkušenost, doporučuji: zhlédněte na našem webu jídelníček, přijďte na oběd a vytvořte si názor vlastní.

Mrzí mne i další reakce na sociálních sítích, u nichž jsem přesvědčena, že pramení především z neochoty naslouchat jeden druhému, z netolerance, z faktického nezájmu o školní dění. Vždy se mi v těchto situacích vybaví slova básníka Jakuba Demla: „…Až budeš starší, příteli, poznáš, že lidé ubližují nejvíce z nevědomosti.“

Proto prosím: nebuďme nevědomí. Vyjadřujme se k věcem, o nichž něco víme, a nebojme se zeptat na věci, které nám jasné nejsou. Předejdeme tak mnohým nedorozuměním. Když k tomu přidáme dávku slušnosti, umění naslouchat, úctu k těm, kteří něco dokázali, bude se nám žít zase o trošku lépe.

 

PhDr. Ilona Tranžíková, Ph.D., ředitelka ZŠ a MŠ Bzenec


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem