Zápis dětí do mateřských škol

10/04/2017

2. a 3. května 2017


Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 2. a 3. května 2017 od 9.30 do 15.30 ve všech mateřských školách. S sebou rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz (even. pas - týká se cizích státáních příslušníků).


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem