Zápis dětí do mateřských škol - 2018

19/04/2018


Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 2. a 3. května 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v mateřské škole I - Olšovská ulice. S sebou rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz (event. pas - týká se cizích státních příslušníků).


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem