Zápis do 1. tříd

24/05/2019


Zápis do první třídy

 

Zápis do prvních tříd v  naší škole se uskutečnil ve dnech 2. a 3. dubna 2019

Zápisem byly pověřeny učitelky Mgr. Magda Březíková a Mgr. Šárka Gajdová, které budou v novém školním roce třídními učitelkami právě v prvních třídách. Na organizaci celého zápisu se však podílely i ostatní vyučující z celého I. stupně a pomohly i některé učitelky z II. stupně.

            Celkem se do školy dostavilo celkem 51 dětí včetně těch, které už měly odklad  povinné školní docházky z minulého roku. V době vzniku tohoto textu požádalo o odklad 9 dětí. Z toho vyplývá, že by 1. září mělo nastoupit 42 dětí  do dvou prvních tříd. Uvedený počet budoucích prvňáčků nemusí být ještě úplný.        

                                   

 

            Zápis do mateřských škol proběhl 2. a 3. května 2019 v budově MŠ I. Je potěšující, že můžeme přijmout k předškolnímu vzdělávání všechny děti včetně těch, které k 1. 9. 2019 dosáhnou věku dvou let.

 

 

                                                                                               Mgr. Bc. Jiří Adamec

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem