Zápis do mateřských škol pro šk. rok 2021 -2022

19/04/2021


Zápis dětí do MŠ ve Bzenci pro šk. rok 2021/2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

1) Zápisní list,  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Dohodu o docházce dítěte + kopii očkovacího průkazu nebo lékařské potvrzení o řádném očkování (netýká se dětí předškolního věku) a kopii rodného listu dítěte je nutné doručit v termínu od 2.5. do 16.5. 2021 na ředitelství ZŠ a MŠ Bzenec následujícími způsoby:

a) do datové schránky: d7kp9t6

b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

    Ředitel školy:            adamec@zsbzenec.cz

                                      zsbzenec@zsbzenec.cz

c) poštou na adresu školy

d) osobním podáním v MŠ I Bzenec, Olšovská 1299, 696 81 Bzenec, a to

 ve dnech  5. a 6. května 2021, vždy od 10.00 do 15.00 hod.

(Shrnutí: on-line či poštou 2. 5. - 16. 5. 2021, osobně pouze ve dvou vyhrazených dnech 5. 5. a 6. 5. 2021)

 

2) Koncem června se bude konat tradiční schůzka pro rodiče dětí přijatých do MŠ, kde se  dozví další podrobnosti. O termínu budete včas informováni.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. 605 338 821, 518 384 725 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                    Mgr. Bc. Jiří Adamec,  v.r.     

                                                              ředitel školy

 

Registrační číslo bude rodičům sděleno telefonicky nebo SMS zprávou. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ I a na webových stánkách školy (www.zsbzenec.cz) od 1. 6. 2021. 

 

Kriteria přijetí do MŠ čtěte zde.

 

Přílohy k vytištění:

Žádost o přijetí do MŠ

Zápisní list do MŠ

Dohoda o docházce dítěte do MŠ

Potvrzení o řádném očkování


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem