Změna ceny stravného

20/12/2017


Od 1.1.2018 se mění ceny stravného poskytované firmou Scolarest takto:

Výše ceny za 1 menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj, doplněk stravy):

žáci 7 - 10 let: 23,- Kč

žáci 11 - 14 let: 25 KČ

žáci nad 15 let: 26 Kč

Výše ceny za 1 menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj):

zaměstnanci školy, externí strávníci: 56 ,- Kč

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem