Změny v organizaci výuky - od 12.10.2020

09/10/2020


Na základě Usnesení Vlády ČR  ze dne 8. 10. 2020 dochází na 2. stupních základních škol ke změně organizace výuky.

V naší škole budou  v týdnu od 12. do 16. října 2020 přítomny třídy 6. A, 6. B, 9. A, 9. B;  třídy 7. A, 7. B, 8. A, 8. B se budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 19. do 23. října 2020 budou ve škole přítomni žáci tříd  7. A, 7. B, 8. A, 8. B;  třídy 6. A, 6. B, 9. A, 9. B budou mít výuku distanční.

I v době distanční výuky mají žáci nárok na oběd ve školní jídelně - mohou si jej přijít sníst v době od 10.30 do 11.30, odnášení obědů s sebou v jídlonoších není možné!

Žáků prvního stupně se žádné změny netýkají.

Podzimní prázdniny pro všechny žáky se prodlužují na celý týden: 26. – 30. 10. 2020.

Pro výuku na dálku budou žáci využívat web školy www.zsbzenec.cz  (Pro rodiče i žáky → distanční výuka → třída; http://www.zsbzenec.cz/distancni-vyuka) a současně budou sledovat vnitřní informační portál Škola online (https://www.skolaonline.cz), kde jim budou jednotlivými vyučujícími sdělovány podrobnější informace. Tyto informace budou primárně zasílány na účty žáků, nikoli rodičů.

Upozorňujeme, že na základě novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.) je od září 2020 distanční výuka povinná pro všechny žáky!

(Z technických důvodů nebudou v systému Škola online rušeny rozvrhy, i když bude výuka probíhat distančně).

 

V Bzenci 9.10.2020                                                                                                                                                  Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem