Sběr starého papíru

 

Soutěž ve sběru starého papíru pro školní rok  2018 – 19

 

Vedení školy ve spolupráci s firmou Tespra vyhlašuje pro tento školní rok soutěž ve sběru starého papíru.

Soutěž je organizována pro :

  - jednotlivce

  - třídní kolektivy

 

Co se sbírá:         

veškerý starý papír: noviny, letáky, kartony

 

Kdy: 

každou středu v době od  7.00 do 7.50

 

Kde: 

sklepní prostory  - učitelský vchod  z jižní strany

 

V případě nouze můžete papír přivézt  kdykoliv –složit jej u vchodu do sklepa a označit jménem. V průběhu dne se postaráme o odklizení.

 

Vyhodnocení:

výsledky sběru budou průběžně k nahlédnutí na stránkách školy

 

Na konci školního roku proběhne vyhodnocení  -  10 nejlepších sběračů, nejlepší třídní kolektiv

 

Ing. Josef Bártek, koordinátor EVVO

 

 

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem