Sběr starého papíru

 

Soutěž ve sběru starého papíru pro školní rok  2018 – 19

 

Vedení školy ve spolupráci s firmou Tespra vyhlašuje pro tento školní rok soutěž ve sběru starého papíru.

Soutěž je organizována pro :

  - jednotlivce

  - třídní kolektivy

 

Co se sbírá:         

veškerý starý papír: noviny, letáky, kartony

 

Kdy: 

každou středu v době od  7.00 do 7.50

 

Kde: 

sklepní prostory  - učitelský vchod  z jižní strany

 

V případě nouze můžete papír přivézt  kdykoliv –složit jej u vchodu do sklepa a označit jménem. V průběhu dne se postaráme o odklizení.

 

Vyhodnocení:

výsledky sběru budou průběžně k nahlédnutí na stránkách školy

 

Na konci školního roku proběhne vyhodnocení  -  10 nejlepších sběračů, nejlepší třídní kolektiv

 

Ing. Josef Bártek, koordinátor EVVO

 

 

 

 

Vyhodnocení sběru

září až listopad 2018


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem