Sběr starého papíru

 Výsledky sběru starého papíru za  školní rok 2017/2018

 období:  září až prosinec -  za celou školu odevzdáno celkem  4.833 kg

Přehled jednotlivců a třídních kolektivů je k nahlédnutí v příloze : /images_static/files/SEZNAM_SB%C4%9AR_2017.xls

 V roce  2018    se bude odebírat starý papír:                 23. a 24. ledna
                                                                                        20. a 21. února
                                                                                        20. a 21. března
                                                                                        24. a 25.  dubna
                                                                                        22. a 23. května 
                                                                                        19. a 20. června

V krajním případě můžete starý papír přivézt kdykoliv - složit jej u vrat do sklepa a označit jmenovkou a třídou žáka.   


Bártek Josef

 

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem