Družina má talent

27/05/2013


V měsíci dubnu jsme vyhlásili soutěž Družina má talent. Přihlásilo se dvanáct soutěžících a bylo opravdu z čeho vybírat.

Zazněly lidové i moderní písně, nechyběli ani tanečníci a mažoretka. Viděli jsme skvělé sportovní výkony a poslechli si recitaci.

O vítězích rozhodla porota takto:

  1. místo: Barbora Kozumplíková – gymnastika se švihadlem
  2. místo: Izabela Fricová – zpěv
  3. místo: taneční skupina – vystoupení Madagaskar

Poděkování patří nejen všem vystupujícím, ale i publiku, které všechny povzbuzovalo mohutným potleskem a vytvořilo příjemnou atmosféru během celé soutěže.

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem