Družinové kamínkování

01/07/2021


Najděte si hladký, nejlépe placatý kamínek. Namalujte ho, ze zadní strany udělejte svoji značku nebo podpis a přineste ho na výstavu před družinu.“

Tuto výzvu jsme před měsícem vyhlásili nejen ve školní družině, ale na celém nižším stupni školy. Sešla se nám spousta krásných kamínků. Po dlouhém vybírání se nám nepodařilo shodnout, který z nich je ten nejhezčí. Takže vítězství patří všem, kdo se do naší akce zapojili.

 

Mgr. Ludmila Sotolářová

 Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem