Jak bydlí děti na kolečkách

10/05/2019


DLOUHODOBÝ PROJEKT

 

JAK BYDLÍ DĚTI CELÉHO SVĚTA V.

 

Jak bydlí děti na kolečkách

 

Náš družinový projekt byl tentokrát o tom, jak se bydlí v maringotkách, přívěsech a mobilních domech. Ve třídě jsme se při prezentaci od paní vychovatelky Koželové dozvěděli spoustu zajímavostí, ale všichni jsme byli zvědaví, jak takové bydlení vypadá ve skutečnosti.

V druhé části odpoledne jsme se přesunuli na hřiště, kde nám pan František Dvořan st. ukázal karavan, v kterém cestují po Česku.   

Nakonec si děti nazuly brusle a předvedly, jak to ony umí na kolečkách.                                            Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem