PODZIM VE ŠD

09/12/2013


Letošní podzim jsme se ve školní družině zaměřili na výtvarné činnosti týkající se tohoto ročního období. Při vycházkách jsme si nasbírali přírodniny, které jsme při tvoření různě využili.

Velká podzimní soutěž o přírodě byla naší poslední akcí. V prvním kole soutěžili prvňáčci. O poznání těžší otázky dostávali v druhém kole žáci druhé a třetí třídy. Soutěžilo se ve znalostech o zvířatech, rostlinách, ekologii. V praktické části měli děti správně roztřídit odpadky a složit puzzle. Vítězové byli odměněni dárky a potleskem.Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem