Pomoc pro Aničku

25/06/2013


    Městský úřad ve Bzenci oslovil naši školní družinu o pomoc při sbírání zátek z PET lahví. Celá akce se pořádala jako pomoc pro nemocnou dívku  Aničku. Děti z družiny se do sběru nadšeně zapojily, pomáhali jim i prarodiče a další příbuzní. Podařilo se nám naplnit 10 velkých pytlů plných plastových víček.

     Nejpilnější sběrače, kteří přinesli přes 2000 kusů, vidíte na fotografii.

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem